cızmaq

cızmaq
f.
1. Xətt, cızıq çəkmək; dırnağı və başqa bərk, ucu iti bir şeylə basaraq iz buraxmaq. Xəlil döş cibindən qələmini çıxardıb, katibin dırnağı ilə cızdığı yerdən imzasını atdı. M. Hüs..
2. Qaralama şəklində yazmaq, çəkmək, hazırlamaq. Həsrət cızdığı planlar barədə əvvəlcə Yusiflə, Daşdəmirlə . . məsləhətləşmək istədi. B. Bayramov.
3. Siyirmək, dərisini qopartmaq. Ağac qolunu cızıb. Tikan əlimi cızdı. // Cırmaqlamaq, cırmaq, cızıq-cızıq eləmək.
4. məc. Düşünmək, düzəltmək. Plan cızmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • cızma — «Cızmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cızmalamaq — bax cızmaq 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dairə — is. <ər> 1. Bütün nöqtələri mərkəz nöqtədən bərabər uzaqlıqda olan qapalı, əyri həndəsi fiqur; çevrə. Dairə cızmaq. Dairə xətti. 2. riyaz. Həmin çevrənin daxilində qalan yuvarlaq səth. Dairənin səthi. // Həmin şəkildə olan sahə, səth və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dırnaqlamaq — f. 1. Cırmaqlamaq. Pişik uşağın əlini dırnaqlayıb. 2. Dırnaqla yeri eşmək, dırnaqla bir şeyi cızmaq, yaxud əzmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qövs — is. <ər.> 1. Yay, kaman. // Şəkilcə qövsü xatırladan, qövsə oxşayan şey. Qəzadır qaşların qövsi, qədərdir kirpigin səhmi; Bəni amac üçün eynin bu mənindən nişan etdi. Nəs.. Qızların qövs qaşları və sehirli gözləri qaraldı. M. S. O.. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • siyirmək — f. 1. Şiddətlə toxunaraq, sürtünərək üzərindən qoparmaq, soymaq, aparmaq, cızmaq, qabığını çıxartmaq. Daş dizimi siyirdi. Ağac qolumu siyirdi. 2. Qabda qalan yemək qalığını çörək və ya barmaqla silib təmizləmək. Boşqabı siyirmək. Qazanın dibini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yazmaq — f. 1. Kağız və ya başqa material üzərində qrafik işarələr (hərflər, rəqəmlər və s.) cızmaq. Hərflər yazmaq. Not yazmaq. Mürəkkəblə yazmaq. Karandaşla yazmaq. Təbaşirlə lövhədə yazmaq. – . . Bir para uşaqlarda belə bir pis xasiyyət olur ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”